Jean Siebelt

Hoger Veiligheidskundige @ Arconsie

Ik ben Hoger Veiligheidskundige en medio 2015 de switch gemaakt van loondienst naar zelfstandige. Tot heden zonder één dag spijt. Ik ondersteun bedrijven en overheden bij het opstellen en uitvoeren van hun Arbo beleid.
Naast een gezin en gezamenlijk de wereld rond reizen wordt regelmatig de Harley uitgelaten in ons mooie zuid-Limburg en verre omstreken.