NEED TO KNOW

Eigen risico

Bikes & Business organiseert netwerkbijeenkomsten. Het bijwonen van deze bijeenkomsten is volledig op eigen risico.

Tijdens de tourtocht en het rijden is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten. Rij niet harder dan je aandurft of aankunt. Het is geen race. Door rekening met elkaar te houden zijn kleine tempoverschillen prima uit te vlakken. Houd er ook rekening mee dat er beginnende rijders bij kunnen zijn.
Iedereen die meerijdt gedraagt zich als een nette motorrijder. Bekeuringen rijden is natuurlijk niet de bedoeling en deze zijn dan ook echt volledig voor eigen rekening.

Aansprakelijkheid

Bikes & Business, initiatiefnemers en voorrijders van deze tourtocht kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, ongevallen, boetes of bij aanhouding tijdens deze tocht. Je rijdt op eigen risico en bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag, stap dan ook verantwoordelijk op de motor, dit is niet alleen belangrijk voor jezelf maar ook voor de groep waar je mee rijd en de algemene veiligheid in het verkeer.

Bikes & Business, initiatiefnemers en voorrijders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en/of gebeurtenissen waarbij personen en/of voorwerpen zijn betrokken, zowel van deelnemers als derden. Elke deelnemer rijdt geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid en dient tenminste WA-verzekerd te zijn (dit geldt voor zowel de persoon als de motor). Door uw inschrijving verklaart u nimmer de initiatoren aansprakelijk te zullen stellen voor handelingen door derden en/of schade voor, tijdens of na het Bikes & Business event’.

Deelname

Bikes & Business is in oprichting en heeft tot doel om in 2018 minimaal 60 actieve leden te hebben. Welke kosten gemoeid zijn met de events maken we altijd bekend op de aanmeldpagina. Geen verrassingen dus!

Word je lid? Dan is alleen een foto van jou niet voldoende. We zien graag ook mooie foto’s van je trotse bezit op 2 wielen.

Andere belangrijke zaken

  • Zorg ervoor dat je motor in goede staat van onderhoud is. Twijfel je over de vloeistoffen, remblokjes, accu, banden ketting of andere zaken? Vervang ze dan uit voorzorg vóór de tourtocht.
  • Verzekering op orde is en je een geldige groene kaart meeneemt. (zeker voor Duitsland!)
  • Veilige motorkleding en eventueel regenkleding.
  • Denk aan oordoppen.
  • Contant geld + pinpas. Niet elk tankstation accepteert Nederlandse betaalkaarten.
  • Paspoort of id kaart meenemen.
  • Reisverzekering is aan te bevelen.
  • Zorg dat je steeds een volle tank hebt voor aanvang rit.
  • Controleer voor vertrek bandenspanning, vloeistoffen, ketting etc.

Initiatiefnemers behouden zich het recht voor om individuen uit te sluiten van (verdere) deelname,
mocht dat genoodzaakt zijn om de goede sfeer en/of veiligheid te kunnen waarborgen.

Privacy Statement en cookiebeleid

Bikes and Business, gevestigd in Brunssum en geregistreerd bij deKvK onder nummer 71072780, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bikes and Business, gevestigd in Brunssum, Glück Auf 23, 6446 BS en geregistreerd bij de KvK onder nummer 71072780.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bikes and Business verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
-Bikes and Business analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
-Bikes and Business volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
-Bikes and Business verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bikesandbusiness.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bikes and Business verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Bikes and Business neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurder vanBikes and Business ) tussen zit.

Bikes and Business gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Eventbrite
– Mailchimp
– Google Analytics
– Airtable
– Google Docs

Delen van persoonsgegevens met derden
Bikes and Business deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bikes and Business blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrektBikes and Business uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bikes and Business gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.Bikes and Business gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bikes and Business en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bikesandbusiness.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bikes and Business wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bikes and Business neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bikesandbusiness.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bikes and Business bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
– Adresgegevens / 2 jaar / ivm aanmeldingen/facturatie
– Telefoonnummer / 2 jaar / ivm aanmeldingen/facturatie/contact
– E-mailadres / 2 jaar / ivm aanmeldingen/facturatie/contact
– IP-adres / 2 maanden / ivm track&trace
– Gegevens over uw activiteiten op onze website/ 2 maanden / ivm track&trace
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Liever lezen als PDF?

Lees je onze ‘Need to know’ liever door op papier of als een PDF document?
Download dan via deze link jouw exemplaar van de Bikes & Business – Need to know.

Copyright 2018 Bikes & Business. All rights reserved